Søk i prosjekter

Her kan du søke i prosjekter som behandler personopplysninger og har blitt meldt inn fra institusjoner som har avtale med oss. Her finner du alle vurderte prosjekter som er innmeldt etter personopplysningsloven § 31, § 7-27 eller gitt konsesjon etter § 33. Prosjekter som har blitt vurdert til å falle utenfor meldeplikten finner du ikke i denne oversikten.

Vær oppmerksom på at du kun vil finne prosjekter som er meldt inn før nytt lovverk trådte i kraft 20.7.2018. Søkeportal for prosjekter som er meldt inn etter nytt lovverk kommer på plass i løpet av 2019.

Du kan søke på prosjektnummer, tittel eller navn. I tillegg kan du søke på en enkelt institusjon, eller dato for innmelding for prosjektene.

Tilbake til personvernombudets hovedside.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)